Lönsamhetsstyrning, ett kalkylseminarium

Anmälan till frukostseminarium

Tisdagen den 27:e juni 2017, 08.00-09.30 (frukost serveras från 07.45)

7A Konferens, Vasagatan 7, Stockholm City

Frukostseminariet är kostnadsfritt, men om avanmälan inte har gjorts senast kl.12.00 den 26:e juni tillämpar vi en avgift på 495 SEK (inkl. moms) för utebliven närvaro. Anmälan är inte personlig, vid förhinder går det bra att skicka en kollega i ditt ställe.

Läs mer om seminariet här.